HAUR HEZKUNTZA DEKRETUA PDF

2ºmaila, Haur Hezkuntza() DEKRETUA. Dekretua (power point) ( ).pptx · materia, dekretua definizio, Haur guztiei zuzendutako jarduera pedagogikoak biltzen dituen dokumentua Preskriptiboa Hezkuntza saila Estatu mailatik datorren dekretua. Hezkuntza-helburu batzuk lortzeko Haur guztiei zuzendutako jarduera asmoz, Estatu mailatik datorren dekretua Hezkuntza saileko eko dekretua.

Author: Akinora Zulkiktilar
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 May 2016
Pages: 395
PDF File Size: 2.96 Mb
ePub File Size: 18.51 Mb
ISBN: 371-8-68892-982-5
Downloads: 89627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Murn

Hiztegia alde batetik eta gramatika bestetik ondo landuta, edozein hizkuntza ikas zitekeela, uler zitekeela, uste zen.

Ikuspegi honen arabera, hizkuntza bat jakitea, besterik gabe, ez da nahikoa. Hizkuntza edukien bidez ikasten da, ikasleentzat erakargarri eta esanguratsu diren edukiei esker.

Ikuspegi komunikatibo

Ondo komunikatzeko zuzentasun gramatikala lortzeaz gain, egokitasun pragmatikoa eta soziolinguistikoa lortzen ikasi beharko. Egoera komunikatiboak benetakoak baldin badira hobe, baina besterik ezean, errealitatean dauden egoeren ahalik eta antz handien duten egoerak sortu behar dira. Irakasle batzuen wikia prestatzen.

Askotan ikasle batek beste bati zerbait irakatsi behar izango dio.

IHMC Public Cmaps (2)

Hizkuntza lantzeko itzulpenak ere egiten ziren eta gramatika kontuak, modu esplizituan, behin eta berriro agertzen ziten. Ohitura linguistiko onak hartzeko, gero eta estruktura konplikatuagoak zeuzkaten hizkuntza forma batzuk errepikatu behar ziren.

Taldean idazteko, esaterako, wiki bat erabil daiteke.

Euskararekin ere horrela jokatu izan da. Esate baterako, ez solasaldi bat, besterik gabe, gogoan gordeta, –hitzak haizeak eramaten omen ditu– baizik eta egindako solasaldiaren audio edo bideo grabazioa, txosten bat, argitalpen bat, diapositiba aurkezpen bat, internetera kargatutako bideoren bat Ikerketak, informazio bilketak-eta, proiektu esanguratsu eta erakargarri baterantz bideratzen bada, hobe.

  JURNAL OSTEOSARCOMA PDF

Horregatik, hizkuntza bat baino gehiago batera ikasten denean, fenomeno hau kontuan hartzea komeni da eta hizkuntzen i ra kaskuntza bateratua egitea aholkatzen da gaur egun. EAEko Heziberri [5] planak hizkuntzen curriculum edo trataera integratua horrela deskribatzen du: Komunikazio-ikuspegi ko proposamenek, batez ere bigarren hizkuntzen murgiltze ereduetan izan zituzten jarraitzaileak.

Ikasgelan gertatzen diren komunikazio egoeretan metodo bat eta bakarra erabiltzeko ezintasunari ezin ihes egin eta komunikazio egoera ahalik eta interesgarrienak sortzea da gomendioa. Ikasleek dakitena alde batetik eta ikasleen interesak kontuan hartuta bestetik, ikasleen dekretuw sustatzeko asmoa izango da abiapuntua. Proiektuetan oinarrituriko didaktikek ikasleen konpromiso handia lortzeko helburua izaten dute.

Metodo audio-linguala ri ikusten zitzaizkion hainbat gabeziei aurre egiteko sortu zen eduki-funtzioen metodoa. Ahoz zein idatziz egin daitezke. Hiztegiak egiteaz gain gramatikak egiten ziren, gramatika deskriptiboak. Testuak zuzentzerakoan oso tentuz erabili behar da errorearen tratamendua. Metodo komunikatiboaren helburua ikaslearen komunikazio gaitasuna garatzea da.

Haur Hezkuntzako Legedia by Garazi Gastesi on Prezi Next

Hobeto komunikatzea izaten da helburu. Egiten diren akatsak hobetzeko eta ikasteko aukeratzat hartzen asmatu behar da. Hizkuntza klasikoak irakatsi eta ikasteko erabiltzen zen metodo hau. EAEko Heziberri planak ikuspuntu komunikatiboa aldarrikatzen du [1]: Ikasleek rol aktiboa izan dezaten proiektuak edo atazak antolatzen dituzte pedagogoek, non ikasleek protagonismo osoa izango duten eta irakasleek, antolatzaile, laguntzaile, sustatzaile, ebaluatzaile rolak jokatuko dituzte, besteak beste.

  COOLSAT 5000 USER MANUAL PDF

Latina eta grezieraesaterako, ikasten zutenen helburu nagusia idatzita zegoen hizkuntza bat ahalik eta hoberen ulertzea izaten zen.

Ereduzko testu edo berbaldiei arretaz begiratuta ekoizten dira kontrol zerrenda horiek eta bertan ebaluazio-irizpide zerrendak batu egiten dira. Behaviorismoak proposatzen zituen ariketa errepikakorrak, zuzentasun gramatikala, ahoskera zaindua eta ohitura onak lortzeko helburua zeukaten ariketa analitikoak, atzean uzteko beharra nezkuntza da. Hizkuntza ikasleari ekintzak ahalik eta aktiboen egitea proposatzen zaio, ekintza sortzaileak gehienetan.

Hizkuntzen ebaluazioa, hezkuntza gaitasunen ebaluazioa, EAE indarrean dagoen Dekretuaren arabera [9]honelakoa izan beharko litzateke:. Berdinen arteko kooperazioa jorratzen da, ez bakarrik irakasle-ikasleen artekoa. Dena den, garai batean zenbait hizkuntzetan gramatikarik, logikarik, ez zegoela pentsatu egiten zuten mundu akademikoko zenbait pentsalarik.

Talde bakoitzean ikas-komunitateko pertsona batek, heldu batek ahal bada, moderatzaile rola hartuko du. Hizkuntza, aldi berean, ikaskuntzaren bidea eta helburua da. Komunikazio-ikuspegiak eskatzen du proiektuak errealitateko egoera komunikatiboetara atxikiak egotea.

Eskuarki ulermena, gaitasun hartzaileak, lantzen dira metodo honekin; gaitasun sortzaileak, mintzatzeko eta idazteko gaitasunak, baino gehiago.